Co mohu udělat pro podporu pozitivního vlivu Rolfterapie? Během ní a po ní.

Jestliže si kladete tuto otázku, doporučujeme vám zúčastnit se semináře Návod na tělo a spoluzakladatelky CASI-Rolfterapie (České asociace Strukturální Integrace) a jednatelky EGSI (European Guild of Structural Integration) Zdenky Šímové.

Cílem seminářů Návod na tělo je podpořit účinky Rolfterapie.

Účastníci získávají praktický návod, jak využít principy Rolfterapie v běžném životě, při cvičení, sportu nebo jakémkoli pohybu:

Používáním těchto principů výhodněji využijete potenciál svého těla, zároveň si více zvědomíte, prohloubíte a urychlíte změny Rolfterapie. Porozumíte snadno, jak lze vašemu tělu udělat lépe. Vše vám bude připadat logické a srozumitelné. Jde o vysvětlení mechaniky lidského těla, semináře jsou pochopitelné i pro muže.
V praxi lehce použitelné.
Kurz je přínosný pro každého člověka, včetně terapeutů, lektorů, cvičitelů, masérů, učitelů apod.

Termíny pro 1. pololetí 2023:

Návod na tělo 1 Odstranění bolestí zad, Podpora účinků Rolfterapie

DATUMMísto
24.-25. 2. 2023 Znojmo
24.-25. 3. 2023 Plzeň
16.-17. 6. 2023 Praha

 

Návod na tělo Praktika - Rolfcvičení - Rolf-principy v pohybu

DATUMMísto
26. 2. 2023 Znojmo
26. 3. 2023 Plzeň
18. 6. 2023 Praha

 

Vice na navodnatelo.cz

 

Partie, které se nám na našem těle nelíbí, když se postavíme před zrcadlo, jsou přesně i místa napětí, oslabení a místa nepohody či zdravotních problémů – proto si tam tělo vytváří tzv. podpůrné tkáně. Naučíte se rolf-principy, které vám budou pomáhat udržet si výsledky dosažené Rolfterapií. Zařazení byť jen některých z těchto principů do našich dní snadno nahradí pravidelné intenzivní cvičení. Zvědomíte si Rolf-principy v souvislostech tak, že vám budou pozitivně sloužit po celý váš dlouhý a naplněný život.
Účastníci Návodů na tělo se shodují, že efekt při používání Rolf-principů v běžném životě je rychlý a trvalý.
Zažijete si je přes své tělo, jeho stereotypy, konkrétní místa napětí, zkrácení apod. Vnímání vašeho vlastního těla se rozšíří.

Partneři CASI

Česká asociace strukturální integrace je členem IASI, "International Association of Structural Integrators®" a spolupracuje s "Guild for Structural Integration" ve Spojených Státech, s European Guild for Structural Integration" s Polskou asociací SI a v ČR s Asociací pracovníků v regeneraci (APR) a se studiem NavodNaTelo.cz.

partner apr1partner iasi1 www.NávodNaTělo.cz

CASI - sídlo sdružení

Česká asociace strukturální integrace
Máchovy schody 242/5
Litoměřice

CASI logo

Copyright © 2024 CASI-Rolfterapie. Všechna práva vyhrazena.