Česká asociace Strukturální Integrace (SI) si klademe za cíl zpřístupnit školení nových terapeutů a jejich následného pokračovacího vzdělávání v Čechách v tradici metody SI Dr. Idy Rolfové.
Zároveň je naším cílem rozšiřovat povědomí o metodě Strukturální Integrace a ukazovat veřejnosti její reálné možnosti.

Cíl

 • Zpřístupnit výuku a školení ve strukturální integraci v České republice.
 • Vzdělávat a informovat o výhodách strukturální integrace.
 • Učit základní přístup k práci s klienty.
 • Nabízet kurzy pokračovacího vzdělávání pro absolventy všech škol Strukturální Integrace.

Training

Hodnoty

 • Oceňujeme nové vnímání zdraví a tělesné i duševní pohody, které podporuje povědomí o integraci a vzájemné závislosti všech částí těla.
 • Udržitelnost a sociální odpovědnost začíná u toho, jak každý jedinec vnímá své tělo. Věříme, že nově vytvořená komunikace mezi tělem, myslí a duchem každého jedince časem dokáže změnit interakci lidí mezi sebou a v konečném důsledku v rámci celé společnosti.

Členství

 • Řádným členem CASI se může stát po zažádání každý terapeut SI s řádně ukončeným výcvikem.
  Členství v CASI je v současné době CZK 500,-/rok.
 • Mimořádným členem CASI se může stát každý, kdo má vážný zájem o metodu SI, její podporu a rozvoj, stejně tak jako o systematickou práci s fasciální sítí. Toto členství je zpoplatněno částkou CZK 2.000,-/rok.
 • Všichni členové jsou přednostně informováni o plánovaných akcích pořádaných CASI a platí pro ně zvýhodněné ceny, jsou-li stanoveny.

Partneři CASI

Česká asociace strukturální integrace je členem IASI, "International Association of Structural Integrators®" a spolupracuje s "Guild for Structural Integration" ve Spojených Státech, s European Guild for Structural Integration" s Polskou asociací SI a v ČR s Asociací pracovníků v regeneraci (APR) a se studiem NavodNaTelo.cz.

partner apr1partner iasi1 www.NávodNaTělo.cz

CASI - sídlo sdružení

Česká asociace strukturální integrace
Máchovy schody 242/5
Litoměřice

CASI logo

Copyright © 2024 CASI-Rolfterapie. Všechna práva vyhrazena.