Integracja Strukturalna

Co to jest powięź ?Powięź otacza wszystkie elementy ludzkiego ciała. Każdy mięsień, każde włókno mięśniowe, każdy narząd, mózg i oczy mają swoją ochronną otoczkę.

fascialcont

Wszystkie otoczki zawierają się w większej otoczce jaką jest warstwa powięzi powierzchownej, znajdująca się zaraz pod skórą. Ta ciągła sieć, rozciągająca się od małego palca stopy aż do mózgu, łączy a zarazem oddziela i chroni, wszystkie funkcjonalne jednostki ciała.  Tylko dwa układy ciała, oprócz sieci powięziowej, mają podobną ciągłość i pokrywają każdy jego milimetr - jest to układ nerwowy i krążeniowy. Mięśnie i kości nie posiadają tego rodzaju ciągłości. 

orange

Powięź jest często mylona z mięśniami. Mięśnie i włókna mięśniowe zawierają się w powięzi, tak jak miąższ pomarańczy zawiera się w przestrzeniach stworzonych przez ściany komórkowe. Podobnie jak możliwa jest ekstrakcja soku i miąższu pomarańczy przy zachowaniu otoczki, która utrzyma swój kształt, możliwym jest także (przynajmniej w teorii) usunięcie miąższu mięśniowego z ciała otoczek powięziowych, pozostawiając zewnętrzną formę w miarę nienaruszoną.  Mięsień jest wysoce kurczliwą i pobudliwą jednostką, a powięź w mniejszym stopniu - jako warstwa ochronna, musi być bardziej stabilna.

Body_Stock


Można powiedzieć, że struktura ludzkiego ciała składa się z sieci mięśniowo-powięziowej owiniętej wokół elementów kostnych, podobnie jak trójwymiarowa tkanina. Ponieważ struktura szkieletu nie jest ciągła, pozycja kości zależy od organizacji tej sieci i inteligencji mięśni dopasowujących jej napięcie, określając pozycje kości, funkcjonowanie stawów, a nawet do pewnego stopnia dobrostan narządów wewnętrznych.

W polu grawitacyjnym ciało ludzkie funkcjonuje w sposób bardziej zbliżony do namiotu niż budynku. I większy poziom integracji napięć w sieci mięśniowo-powięziowej, tym bardziej pionowy i zwykle bezbolesny będzie „ludzki namiot”. tent